Jste zde

Biologické hodiny

Biologické hodiny

Hlavní téma: "Těhotenství a mateřství".

Pojem "biologické hodiny" se používá především v souvislosti s možností ženy přirozeným způsobem nejen otěhotnět, ale také donosit dítě.

Mezi pojmy, které s "biologickým hodinám" souvisí patří:

  • Plodnost (fertilita) je demografický ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků na jednu ženu (někdy je fertilita chybně zaměňována s natalitou). Za hraniční hodnotu potřebnou k zachování populace se obvykle považuje hodnota 2,1 potomků na jednu ženu.
  • Porodnost, natalita – množství narozených jedinců v dané populaci za jednotku času (hodina, den, měsíc, rok). V demografii je za základ jednotky času zpravidla používán rok).

Biologické hodiny se týkají především žen

Žen se týká především jejich schopnost otěhotnět. Problém přitom nemusí být na straně muže, ale na straně ženy. Ženy, které doposud neměly děti a jejichž "biologické hodiny" intenzivně "tikají" a někdy až bijí na poplach, ví, že když rychle neotěhotní, mohou zůstat bezdětné. Nebo budou muset podstupovat řadu vyšetření a případně i léčbu neplodnosti. Příjemná není ani varianta umělého oplodnění. Nejhorší však je to čekání, až bude test gravidity pozitivní.

Je potřeba si uvědomit, že pokud se muž ve věku okolo 35-ti let pokouší založit rodinu se ženou ve stejném věku, pak i ona má za sebou již řadu negativních expozic, které mohou komplikovat oplodnění od již relativně starého muže. Na zplození potomků jim zbývá relativně krátká doba maximálně 5-ti let. Nad 40 let věku jsou totiž těhotné ženy už považované za "rizikové".

Ti, co pamatují minulý režim si jistě vzpomenou na průpovídku, že dívka, která není v pětadvaceti vdaná, je už "po záruce". Je to drsné, ale z pohledu dnešních problémů lidí pokoušejících se založit rodinu je možné konstatovat, že mnohdy je dnes po pětadvaceti po záruce i mladý muž.

Mateřský pud je velmi silná emoce, kterou prožívá většina žen. Touží po dítěti, touží založit rodinu a vychovávat v ní dítě. Prostě touží stát se matkou... Ne všem ženám je však jejich přání vyplněno... a ne všechny ženy jsou mateřským pudem obdařeny...

Pokud žena nemůže mít dítě z důvodu neplodnosti, nemoci nebo úrazu, považují to za nepřízeň osudu, životní zklamání, pro mnohé je to nenaplnění životního poslání ženy... Je to smutné, ale dá se to překonat, dá se s tím vyrovnat. Není snadné se s tím smířit, ale není to nepřekonatelná životní ztráta, prostě je to realita života. Je však mnoho dalších možností, jak adoptovat a vychovat dítě, pečovat o děti svěřené do náhradní péče a podobně...

Jak ale posuzovat to, že žena vědomě odkládá mateřství na neurčito? Přitom s vědomím, že je dopředu jasné, že existuje hranice, za kterou už žena být matkou přirozenou cestou prostě nemůže? Příroda dala ženám možnost stát se matkou jen po určitou životní etapu. Ne každá žena této možnosti využije vzhledem k okolnostem, životní situaci nebo proto, že upřednostnila před mateřstvím jiné věci a aktivity, které jí připadaly potřebnější a významnější...

Biologické hodiny mužů

V článku "Vliv mužů na plodnost žen" je popsán problém žen s otěhotněním v souvislosti se sníženou plodností mužů a obecné problémy s oplodněním ženy. Potíže s kvalitou spermií má podle odborníků až 40 procent mužů a tento podíl neustále narůstá.

Hlavním problémem nebude ani tak kvalita spermií mladých mužů ve věku okolo 20-ti let, ale stav, kdy do manželství a partnerství vstupují lidé ve výrazně vyšším věku než dříve. Páry často cíleně oddalují snahu počít dítě až na pozdější dobu. Chtějí se materiálně zjistit, chtějí cestovat, chtějí vybudovat kariéru, chtějí "žít". Ženy však ve vyšším věku již mohou mít své specifické problémy, které jim komplikují otěhotnění. Ale i muži mají ve vyšším věku své problémy. Tím "klasickým", viditelným, jsou problémy s erekcí, ty se však dají poměrně snadno vyřešit a překonat. Mnozí muži však, díky posunutí pokusů o založení rodiny do vyššího věku najednou zjišťují, že se u nich něco změnilo. To něco souvisí většinou nesouvisí ani tak s "pevností erekce, ale s kvalitou a množstvím zdravých a pohyblivých spermií, které už zdaleka neodpovídá tomu, co bylo, když jim bylo dvacet let. Na první pohled to není tak vidět, ale dopad na šanci oplodnit ženu může být zásadní.

Biologické hodiny se nedají zpomalit

Podstatně větší podvědomí o biologických hodinách mají ženy. Naprostá většina z nich si je vědoma toho, že pro založení rodiny je nutné začít něco dělat. Výrazněji si to začínají uvědomovat už po třicítce a pocity nepříjemného "mrazení" mívají kolem 35 roku věku. Ne všechny jsou však ochotné změnit zaběhnutý způsob života nebo ohrozit svou slibnou pracovní kariéru. Mnoho žen, především těch které žijí single nebo v nevázaném vztahu, se nechce dobrovolně zbavit šance na nezávislý "volný" způsob života, kdy mnohdy ještě naplno využívají komfortu služeb svých rodičů... Nezávislý život při kterém mají zodpovědnost jen samy za sebe si cení víc, než šance být manželkou, matkou ... Velkou roli pak hraje i touha cestovat, poznávat nové lidi, případně mít možnost poznávat nové sexuální partnery. Jsou si vědomy toho, že manželství, partnerství a hlavně mateřství, jim jejich dosavadní volný způsob života zásadně "uzemní"... Netýká se to však pouze žen žijících single. Klidně se to může týkat také vdaných, bezdětných žen nebo žen v partnerském vztahu. Mít rodinu je velmi zodpovědné rozhodnutí a přináší v životě ženy mnoho zásadních změn. Možná právě proto se některé ženy tak úzkostlivě snaží toto rozhodnutí oddalovat.

S kým rodinu založit?

Pokud to vypadá, že hlavní problémem v oddalování mateřství je pohodlnost nebo určitá sobeckost, není to pravda. Značná část žen má problém hlavně s tím, že si nejsou jisté, zda muž se kterým žijí je ten, se kterým by chtěly žít po celý život, zplodit a vychovávat děti. Z pohledu žen které po dítěti touží, je to docela zodpovědný přístup. Už s ohledem na vysokou rozvodovost stojí za to zamyslet se nad tím, s kým se rozhodnete založit rodinu. Dítě totiž v dnešní době není jen radost, když se vše daří, ale velká komplikace, když se ve vztahu dařit přestane.

Dnešní vztahy lidí nejsou už tak zcela po vzoru jejich rodičů a už vůbec ne po vzoru prarodičů. Mladí lidí spolu chodí, intimně žijí, později bydlí nebo jako single žijí u rodičů, případně v pronajatém nebo vlastním bytě a navštěvují se... Tento stav může trvat i léta. Podobně u těch, kteří se vezmou nebo spolu bydlí a žijí, touha založit rodinu často chybí a tato otázka se neřeší nebo se odkládá. Problémem dlouhodobého vztahu může být to, že se partneři tak trochu "okoukají, více se poznají a to vede k tomu, že často se jejich povahy projeví bez příkras. Snadno se pak mohou dostavit pochybnosti o tom, zda právě ten člověk se kterým momentálně žijete, by měl být matkou nebo otcem Vašich dětí...

Touha po dítěti pak může být potlačována pochybnostmi o vztahu, o zodpovědnosti partnera nebo partnerky vůči budoucí rodině. Tyto pochybnosti nakonec mohou vést až k rozpadu vztahu. 

Stále častěji se také začíná objevovat nechuť jednoho z partnerů založit rodinu. Platí to jak pro ženy, tak také pro muže. V takovém vztahu nakonec může být největším problémem přesvědčit toho druhého, aby vůbec rodinu založit chtěl. Jako důvod pro takto "zodpovědné chování" se často používá "mezinárodní situace", "ekologické problémy", "ekonomická situace" nebo "morální právo" přivést do takového svět dalšího člověka. Přitom řadu skutečných důvodů jsme už poznali dříve. Jenže pokud jeden z partnerů rodinu založit nechce, těžko ho "obejít". Taková situace může trvat i léta, ale na to "biologické hodiny" muže ani ženy" neslyší...

Téma pokračuje článkem "Biologické hodiny ženy" a článkem "Biologické hodiny muže".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)