Jste zde

Anorgasmie jako důsledek jiné sexuální preference

Anorgasmie jako důsledek jiné sexuální preference nebo orientace

Volné pokračování článků "Sexuální dysfunkce", "Prožitek a orgasmus" a "Poruchy orgasmu - anorgasmie".

Problémy spojené s anorgasmií se většinou projeví až po delší době, tedy nejdříve v období dospívání a později. Pokud se nejedná o anorgasmii přímo spojenou s následky zdravotních komplikací, vývojovou vadou , následkem vážného onemocnění nebo úrazu, pak se v některých případech projeví až v období zahájení partnerského života nebo v jeho průběhu. Takovéto případy jsou pak většinou složitější a musí se dobře vyhodnotit skutečná příčina problému. Důvodu anorgasmie je celá řada a proto je nalezení správného vysvětlení problému přímo zásadní pro jeho další řešení. Problémů, které za anorgasmií stojí může bát a je celá řada a proto ani léčba nemusí být rychlá nebo snadná.

Anorgasmie je porucha sexuální funkce. Muž nebo žena nemůže dosáhnout orgasmu při sexuálním styku. Anorgasmie je nejčastější sexuální porucha u žen. U mužů se za nejčastější sexuální poruchu spojenou s vyvrcholením považuje předčasná ejakulace. Jen málo mužů trpí problémy retardované ejakulace nebo úplné absence ejakulace.

Mnoho lidí, které v pozdějším období problém anorgasmie překvapil, nemělo v období náhradní sexuální aktivity, tedy masturbace, s vyvrcholením žádné problémy. Ty se projevily až po zahájení sexuálního života v páru nebo partnerský intimní sexuální život provází už od jeho počátku. 

Hned na začátku je potřeba si uvědomit, že problémy s anorgasmií je nutné řešit co nejdříve. Čím dříve se podaří nalézt vysvětlení proč muž nebo žena nemohou orgasmu dosáhnout. tím větší je šance na zabránění vzniku traumata psychických problémů, která s touto situací vznikají.

Jiné sexuální preference

Mezi jiné sexuální preference můžeme počítat formy fetišistické orientace, sadomasochistické praktiky, transvestitismus nebo i zálibu v latexu nebo sexuálních praktikách "klinik sexu" a podobně. Řada těchto preferencí je spojena pouze se sledováním pornografie s uvedenou tematikou. Často však tito lidé touží po naplnění svých sexuálních představ a tužeb v reálu. Pokud se jedná o sexuální preference, při kterých se muž nebo žena omezují na masturbaci, může tento stav nepozorovaně přetrvávat léta bez prozrazení. Některé okrajové sexuální preference jsou relativně "neškodné" a spočívají v touze po dnes "nevinných" formách SM praktik. To, co bylo dříve považované za úchylku je dnes doporučované jako "oživení sexuálního vztahu". Prostě i pohled na jiné sexuální preference se vyvíjí a mění.

Jiné sexuální preference jsou spojeny se vzrušením a sexuálním uspokojením při používání sexuálních praktik, se kterými muž nemůže (a většinou ani nechce) seznamovat s nimi svou partnerku nebo manželku. Pokud se orientaci na jiné sexuální praktiky daří dlouhodobě utajovat, pak je problém zdánlivě vyřešen. Partnerky, manželky, milenky, přítelkyně a okolí o nich většinou neví a ani nic podobného nepředpokládají. Platí to jak pro ženy, tak i pro muže. Některé odlišné sexuální preference se týkají jen mužů, jiné jen žen a některé jsou společně pro obě pohlaví.

u však spojené i se sexem nebo sexuálními aktivitami, které v manželství nebo partnerství můžeme pokládat za nevěru. Často se jedná o aktivity provozované ve společenství podobně zaměřených lidí a nezřídka končí společnou masturbací nebo společnými sexuálními aktivitami.

Řada mužů své zaměření vnímá jako problém a z tohoto důvodu o své orientaci nemluví, skrývá ji a někdy se za ni i stydí. Jenže takovéto úchylky mohou být problémem pro partnerský život. Někteří muži se snaží svou fixaci na tyto praktiky zakrýt tím, že se chtějí oženit. Někdy je k tomu snaha nevyčnívat, skrýt se se svou úchylkou do manželství, které zaštiťuje určité zásady a předpoklady života muže a ženy. Někdy je důvodem naděje, že vztah se ženou vše vyřeší a oni se svého zaměření zbaví, nebo ho překonají. Pokud je takováto sexuální orientace, preference vrozená, pak je šance, že manželství vše vyřeší malá.

Někteří muži i ženy své menšinové sklony dokáží skrývat celý život. Některým lidem se podaří je utajit natolik, že je zvládnou spojit s fungujícím partnerským sexem a partner nebo partnerka nic nepoznají. V některých případech však tomu tak být nemusí a odlišná sexuální preference začne pomalu ale jistě ohrožovat běžný partnerský sex. Projeví se to většinou tak, že muž nebo žena začnou mít problémy s dosahováním vzrušení nebo vyvrcholení při běžných formách partnerského sexu. nemusí se jednat o okamžitý problém spojená se ztrátou vzrušení nebo vyvrcholení. Tento pokles zájmu o klasický se může být pozvolný a jako problém se může projevit i po letech manželství nebo partnerství.

Přiznat nebo nepřiznat jinou sexuální preferenci?

Situaci je možné řešit tím, že se zájem o jiné sexuální praktiky prostě přizná. Nemusí se však pokaždé jednat o stav, který bude partnerem nebo partnerkou přijat s nadšením nebo kladně. Často se (i po letech manželství) taková informace stane noční můrou, kterou ten druhý nedokáže překonat a sexu se začne vyhýbat. Není snadné po letech intimního soužití zjistit, že ten druhý má tak trochu jiné zájmy a že klasický sex bral jako "nutné zlo" nebo že pro něho nebyl nijak moc přitažlivý.

Ještě horší situace nastává tehdy, když partner nebo partnerka na zálibu v jiné sexuální preferenci u životního partnera přijde náhodou, neočekávaně. Tehdy to může být takový šok, že v doposud jinak dobrém soužití partnerů nastane stav, kdy se toho druhého začnou bát nebo až štítit. Pocit odcizení může být okamžitou reakcí na neočekávané zjištění. Podle závažnosti zjištění se to může dát přirovnat i k pocitům, které provází odhalenou nevěru. Všechny dosavadní jistoty se najednou zhroutí a vše, co bylo považované za krásné je nyní hodnoceno jako výsledek přetvářky... Z partnerského života se najednou z hodiny na hodinu může stát peklo...

Navštivte odborníka - sexuologa

Lidé, kteří mají pocit, že podvědomě preferují jiné sexuální preference, by se rozhodně měli poradit s odborníkem, sexuologem. Měli by tak učinit ještě dříve, než se rozhodnou vstoupit do manželství nebo partnerství. Rozhodně by tak měli učinit i v situaci, kdy jsou manželském nebo partnerském vztahu a rozhodují se tomu druhému svoji preferenci přiznat!!! Sexuolog je odborník a s podobnými případy je již v nějaké situaci setkal. Minimálně má znalosti o tom jak podobné situace řešit, aby následkem nebyla destrukce vztahu!!! Sexuolog také ví, na koho se obrátit v případech, kdy by problém byl natolik složitý, že by ho nechtěl řešit sám.

O svých sexuálních potřebách většinou lidé ví od období dospívání. Měli by se proto včas poradit o tom, jaká je šance, že jejich touha nebo záliba je přechodná. Možná se jedná jen o zájem, zvědavost nebo o touhu po jiném vzrušení. Může to tak být, ale také nemusí... Na tyto otázky jim právě sexuolog může dát s jistou pravděpodobností odpověď.

Fetišistické zájmy i zájmy spojené s jinými sexuálními preferencemi jsou v partnerském životě zvládnutelné a překonatelné. Vyžaduje to však velké vzájemné pochopení jednoho pro druhého. Není to samozřejmost a není to něco, co je možné po tom druhém vyžadovat z pozice vztahu v manželství nebo partnerství. Takovýto stav se dá překonat láskou, porozuměním a pochopením potřeb toho druhého.

Neřešená situace může vést až k tomu, že tento vztahový problém převládne nad základním motivem udržení rodiny. Pokud se problémy tohoto typu včas začnou řešit s odborníkem, sexuologem, pak je velká šance, že se podaří najít kompromisní řešení, které pomůže překonat prvotní šok, mnohdy i fyzický a psychický odpor a vztahy mezi partnery se podaří vrátit do přijatelných mezí.

  • Jedním z možných doporučení je například to, že tolerantní manželka vyjde muži vstříc a přijme některé SM nebo fetišistické praktiky jako součást jejich sexuálního života.
  • Další možností je, že partnerovi nebo partnerce bud tolerovat verbálně vyjadřované sexuální představy při sexu.
  • V některých případech společně partneři sledují pornografické filmy s tematikou sexuální "úchylky" a pak si o tom, co viděli společně povídají. Jsou páry, které se odhodlají i k tomu, že si některé techniky společně opatrně vyzkouší.
  • Výsledkem kompromisu může být i to, že partnerovi nebo partnerce je tolerována praktická účast na aktivitách podobně zaměřených lidí...
  • Řešení je zcela jistě více a určitě se dá najít takové, které bude přijatelné pro oba partnery.

Předpokládá to ovšem velký stupeň tolerance na straně toho "normálního" partnera a rozumné a umírněné chování na straně partnera nebo partnerky s jinou sexuální preferencí. Pomoc sexuologa však rozhodně doporučuji. Bez pomoci sexuologa výsledek "amatérského řešení" nemusí být dostačující na to aby vztah vydržel a přečkal takto složité životní období. Lékař, sexuolog je také určitou pojistkou, člověkem, který stanoví a hlídá mantinely chování partnerů v době, když hledají cestu jak situaci překonat.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)