Jste zde

Ženská obřízka

Ženská obřízka

Hlavní téma: "Co by měl vědět muž o ženě".

Na celém světě je rituálně obřezáno více jak 100 miliónů žen. Zákroky rituální obřízky jsou každodenní praxí v řadě zemí. Denně ženskou obřízku nedobrovolně, ale někdy i dobrovolně, podstupují tisíce žen. Ročně se obřízka týká 2 – 3 milionů nových dívek. Řada nejen ženských světových organizací bojuje za práva žen a snaží se praxi ženské obřízky zabránit. Problémem je v tom, že mnohdy se nejedná o boj, který by byl veden s konkrétním protivníkem nebo viníkem. Většinou se jedná o boj s mýty, předsudky, náboženským výkladem tradic a zvyklostním právem v některých částech světa. Tradice ženské obřízky je silně zakořeněna především v afrických zemích, Súdánu, Mali, Sieře Leone, Somálsku, Etiopii a dalších. Mnohé země oficiálně ženskou obřízku zakazují, přesto a navzdory těmto zákazům a sílící osvětě je denně obřezáno několik tisíc holčiček a dívek. Všechny rituální obřízky ženu více či méně fyzicky i duševně mrzačí. Doživotně ji připraví o sexuální prožitky a způsobí i nemalé zdravotní problémy.

Zdravotní důvody úpravy ženského pohlaví

Ženské přirození je dokonalé tak, jak je přírodou ztvárněné. Jakékoli rituální či estetické úpravy ženského přirození jsou zbytečné a nerozumné. samozřejmě existuje výjimka, a tou je výhradně důvod zdravotní, kdy ženě tvar nebo velikost stydkých pysků nebo ve výjimečných a to opakuji výjimečných případech velikost klitoridální kapuce, brání v běžném životě nebo sexuálním životě. Nepodléhejme představě, že úpravy ženského přirození jsou prováděny především v necivilizovaných zemích s těžko pochopitelnou náboženskou tradicí. Bohužel, tato móda se začíná projevovat i v našich končinách. Jedná se po plastických operacích prsou o nový trend ve zkrášlování ženského pohlaví. Tento zákrok se nazývá labioplastika a jedná se o plastiku stydkých pysků. Takovýto zákrok se však u nás rozhodně neprovádí z náboženských důvodů, tradic nebo na nátlak muže či rodiny.

Abychom nebyli nespravedliví, je nutné si uvědomit, že ženské pohlaví je sice od přírody dokonalé, někdy však jeho majitelce může přinášet i problémy v běžném životě nebo sexuálním životě. Tvar genitálií může ženě v některých případech způsobovat problémy i bolest. Nejčastěji k tomu dochází po porodu, kdy může dojít k deformaci stydkých pysků nebo hráze a žena začne mít problémy v každodenním životě. Tady je na místě začít problém řešit s gynekologem a ten případně navrhne plastickou operaci, která problémy odstraní.

Malým stydkým pyskům se říká malé proto, že jsou menší, jak velké. Některé ženy to ale mohou mít naopak. Velikost malých stydkých pysků nebo jejich asymetrie může dosahovat i několika centimetrů a malé pysky výrazně vystupují mezi velkými. Jedná se o situace kdy vystupují dokonce až o 8 až 10 cm a vadí tak v běžném pohybu. Pak takováto velikost, či asymetričnost stydkých pysků může překážet při sportu a hygieně. Problém je i jízda na kole nebo na na koni, balet, ale může to být i obyčejné delší sezení. Přesah malých stydkých pysků může být tak velký, že se žena cítí nepříjemně v plavkách nebo těsnějším oblečení. Z fyzického problému se časem může stát psychické trauma. Nejčastěji tyto problémy řeší sportovkyně, protože se stydí za své tělo ve sportovním úboru. Obtíže se pochopitelně mohou projevovat i při sexu. Více informací o této o problematice naleznete v článku "Labioplastika".

Pouze jedna forma ženské obřízky je nerituální a může být pro některé ženy přínosem. Nazývá se klitoridální circumscise, což je chirurgický zákrok, při kterém je (podobně jako u mužů) odstraněna nebo upravena předkožka zakrývající ženskou obdobu žaludu - tedy ženský klitoris. Příliš velká nebo pevná předkožka klitorisu může být důvodem proč klitoris není při sexu dostatečně stimulovaný, což může mít za následek obtížné dosahování klitoridálního orgasmu a snížení sexuálního prožitku u některých žen. Jedná se však o velmi málo častou situaci, kdy je klitoridální kapuce příliš velká nebo pod ní klitoris zůstává i při vzrušení trvale překrytý a je jen velmi obtížně se dá stimulovat při sexu. Informace o této formě obřízky moc známé nejsou. Hlavním důvodem bude odpovědnost plastických chirurgů, kteří ví, že takovýto chirurgický výkon provádět bez opravdu pádného důvodu, by bylo neetické.

Formy ženské obřízky

Pod pojmem ženská obřízka máme z médií vytvořenu jednotnou představu zákroku, při kterém je odstraněn klitoris a stydké pysky ženského pohlaví. Tato představa však není úplně správná. Existuje několik typů ženských obřízek. Většina z nich je opravdu rituálních a vychází z tradic náboženských i zvyklostních. Obecně se tedy většinou za ženskou obřízku považuje rituální mrzačení žen v Egyptě, Africe a jiných převážně islámských zemích.

Klitoridální circumscise

Pouze jedna je nerituální a je vedena s cílem řešit zdravotní problémy žen, jejichž klitoridální kapuce je abnormálně velká, tuhá nebo klitoris není možné odhalit při sexu, ani při jiných formách sexuálních aktivit. Tehdy je tato obřízka provedena s cílem uvolnit přístup ke klitorisu. Rozhodně to však není běžný ani snadný chirurgický zákrok!!! Jedná se o klitoridální circumscise, což je chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna, podobně jako u mužů, předkožka zakrývající ženskou obdobu žaludu – klitoris. Tato předkožka totiž bývá důvodem nedostatečného sexuálního prožitku žen zejména pokud zůstává klitoris i při vzrušení zakrytý. Pouze tato jediná forma ženské obřízky může být pro některé ženy přínosem.

Při takovéto podobě ženské obřízky se jedná "pouze" o zkrácení nebo úpravu tvaru předkožky poštěváčku. Díky tomu může dojít ke zvýšení citlivosti klitorisu, protože odhalením glans (žaludu, vrcholu) klitorisu, nejlépe v okamžiku jeho tumescence (jeho překrvení při vzrušení) je možná jeho lepší sexuální stimulace. Ta pak může vést k snadnějšímu vyvrcholení. Takovýto zákrok se ovšem provádí i jako rituální a říká se mu "sunnitská cirkumcize". Nevede k rituálnímu odstranění části ženského pohlaví s cílem snížit ženinu sexuální touhu, ale naopak má za cíl zvýšit její sexuální vnímavost. Upozorňuji však všechny naše ženy, které by na základě tohoto článku chtěly k sunnitům, že by se jim také mohlo stát, že narazí na společenství, které má tento výklad náboženského práva tak trochu posunutý a o klitoris by mohly přijít!!!

V našich podmínkách je klitoridální circumscise výhradně chirurgický zákrok, který může provádět výhradně zkušený chirurg nebo gynekolog, případně oba společně za dodržení vysokých nároků na přesnost a preciznost provedení výkonu. Klitoris a jeho okolí je nesmírně citlivou oblastí ženského pohlaví. Takovýto výkon se rozhodně nedělá proto, že ho žena chce. Musí být opravdu zdůvodněný a musí mít svůj význam pro další život ženy. Je potřeba si uvědomit, že ženě bez problémů k vyšším prožitkům při dráždění klitorisu nepomůže. Pouze u ženy, která má problémy s nadměrnou klitoridální kapucí, může pomoci uvolnit přístup k vrcholu poštěváčku pro jeho snadnější stimulaci. Pokud některá žena opravdu potřebuje poradit, zda je podobný výkon u ní cestou ke zlepšení sexuálního života, pak by se měla poradit nejen se svým gynekologem, ale i se sexuologem, protože chirurgický zákrok její problémy nemusí vyřešit. Mnohdy stačí jen zvolit jinou sexuální techniku stimulace a problémy s dosahováním orgasmu budou minulostí. Často postačí vyzkoušet správnou techniku orální stimulace a už se tímto problémem dál zabývat nikdy nebudete. Chirurgický zákrok by vždy měl být až tím posledním, krajním řešení problému...

Sunna cirkumcize

Jedná se o chirurgický výkon, při kterém je často odstraněna klitoridální kapuce, případně špička klitorisu. Nechci moc zabíhat do náboženských předpisů a tradic. Není to cílem tohoto článku. Podle výkladu islámského učení, kde je tato obřízka předepsána, má být odstraněna jen předkožka klitorisu přičemž samotný klitoris by měl zůstat nedotčený. Někdy bývá do klitorisu vyryt pouze křížek a někdy je navíc i odstraněna předkožka. Sunna cirkumcize je v pojetí arabské tradice tou mírnější formou ženské obřízky. Suna je jedna z forem náboženské obřízky. Je však velmi obtížné zjistit více podrobností o tomto rituálu, ani to, jak přesně se tento rituální náboženský obřad provádí. Stejně tak není možné zjistit, jak jej náboženství předepisuje vykonat. tyto tradice jsou uchovávány v náboženských skupinách a mohou se od sebe lišit. Hlavní rozdíly mohou být právě t tom, kdy se obřad musí vykonat a kdo jej má vykonat. Proto se mohou lišit i rozsahem chirurgického výkonu, přesněji rozsahem poškození ženského genitálu.

Klitoridektomie

Jedná se o chirurgický výkon, při kterém je klitoris zcela odstraněn. Někdy bývají odříznuty i malé stydké pysky. Velké stydké pysky a poševní vchod zůstává nedotčen. Jedná se o nevratné poškození ženského genitálu.

Faraónská obřízka

Chirurgický zákrok, při kterém dojde k odstranění klitorisu a malých i velkých stydkých pysků. Jedná se o nejrozsáhlejší a nevratné poškození ženského genitálu. podle původní tradice byla rána sešita nití (někdy je kůže perforovaná trny akátu) tak, že zůstane jen malý otvor, kterým může žena močit a kudy může odtékat menstruační krev. Takovýto zákrok zašitím představuje i rituální ochranu panenství dívky. O svatební noci je žena naříznuta, aby došlo ke zpřístupnění poševního vchodu k vykonání deflorace a soulože. Že se jedná o nejbolestnější formu ženské obřízky asi nikdo nepochybuje. Zároveň také představuje největší zdravotní rizika ze všech forem ženské obřízky. Značné problémy při takovéto ženské obřízce bývají i při porodu. Také úmrtnost takto obřezaných žen při porodu a po něm je velmi vysoká. Podobní riziko představuje tato forma obřízky i pro dítě při porodu.

Odstraňování klitorisu, malých a velkých pysků a zašívání rány je samozřejmě přímo brutální a sadistické. Vzhledem k tomu, že se jedná o rituální záležitost není možné ani zjistit, jak velké množství žen bylo donuceno podobnou obřízku přijmout. Tato tradice však byla a je i v dnešní době praktikovaná. Skutečné podrobnosti rituální obřízky však zůstávají tajemstvím. Ani ženy, které obřízkou prošly vlastně mnohdy neví, jak obřízka byla provedena.

Zdravotní rizika obřízky

Obřízka, nezřídka prováděná bez narkózy a nesterilním nástrojem – nožem, nůžkami či ostrým kamenem nebo střepem – vede až příliš často k celoživotním zdravotním potížím, zejména neplodnosti nebo v dalším období k úmrtím matky během těhotenství nebo při porodu. Často se také podílí na zvýšení dětské úmrtnosti během porodu. Obřezané ženy však často trpí i psychickými problémy, které mnohdy přetrvávají do konce života. Zdravotní problémy, především záněty, neplodnost, gynekologické problémy a další jsou většinou dlouhodobé nebo i celoživotní. Mezi další komplikace spojené s obřízkou patří poškození močové trubice nebo konečníku, tetanus, infekce měchýře, žloutenka typu B, chronické i občasné infekce močového systému a pánevní oblasti, které mohou vést k neplodnosti, ke tvorbě cyst a abscesů v pochvě, k obtížnému močení, poruchám menstruace, frigiditě, depresím. Obřízka však někdy končící i smrtí děvčátka nebo dívky.

Nejčastější příčiny úmrtí které je spojeno s vykonáním ženské obřízky patří vykrvácení dívky přímo u obřízky, infekce nebo přímo otrava při obřízce, šok vedoucí k bezvědomí, bezvědomí s následkem klinické smrti a další. "Špatně" provedená ženská obřízka může přinášet komplikace i v dalším období jako jsou prasknutí močového měchýře nebo otrava neodtékající menstruační krví, v případě ponechání malého otvoru odtékání moči. Dalším rizikovým obdobím je infekce nebo otrava při rozříznutí jizvy při svatební noci nebo před porodem, vykrvácení u porodu. To, že rána po ženské obřízce představuje cestu do těla pro všechny možné infekce je zřejmé. Jedná se však svým způsobem o trvalou ránu, která v případě jakékoli nákazy pohlavní chorobou představuje díky přímému kontaktu s krví cestu pro šíření nákazy na partnera nebo partnery v případě mnohoženství. Ženská obřízka je také jednou z příčin rychlého šíření nemoci AIDS, především v Africe.

Názory na ženskou obřízku se liší i mezi samotnými ženami, které obřízku podstoupily. Některé obřezané ženy ji považují za přínos, neboť podle nich omezuje sexuální apetyt, promiskuitu a touhu po předmanželském sexu. Je zarážející, že matka, která ví, jaké utrpení prožila, obřízku provede vlastní dceři ...

Tradice obřízky jsou velkým problémem

Ženskou rituální obřízku je nutné zásadně odmítnout. realita však není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ženskou obřízku – navzdory jejímu postupnému zakazování – dosud praktikují nejméně v osmadvaceti afrických zemích. Větší či menší znetvoření ženského genitálu je v tradičních afrických společnostech součástí víry, zvyků a tradice. Neobřezaná žena není v těchto společnostech za ženu, ale za nedospělou dívku. V pozdějším věku je navíc považována za nečistou a hříšnou, protože nedokáže ovládnout svou sexualitu. například v somálské společnosti musí být dcera obřezaná, jinak by ji žádný muž nechtěl za ženu .… S tímto vědomím ji rodina, včetně otce a matky vystaví takovémuto utrpení...

V zemích, kde se dodržují rituální pravidla obřízky je tato tradice často natolik pevně zakořeněná, že pokud není žena obřezaná, rodina ji odmítne! Jako neobřezaná je považovaná za nedospělou, za nesvéprávnou k mnoha běžným úkonům. Neobřezaná žena je totiž podle tradice až do smrti stále dívkou a nemůže dospět. Jako nedospělá se tedy nemůže ani vdát. Je stále považovaná za dívku a to i pře to, že může mít několik dětí. Paradoxní je, že neobřezanou ženu v tradičních komunitách odmítá přes devadesát procent mužů. V tradičních komunách uznávajících obřízku se tedy ani prakticky nemá za koho vdát.

 

Poznámka

 • Proti ženské obřízce vystupuje řada světových organizací
  Terre des Femmes
  Unicef
  Amnesty International
  další.
 • Circumscise (circum-okolo,scisio-řezat) - chirurgický výkon při kterém je odstraněna předkožka klitorisu, tedy jejho klitoridálnáí kapuce.
 • Podle zdrojů OSN se obřízka provádí v těchto zemích: Somálsko (postiženo 99%žen), Džibuti 99%, Egypt 90%, Súdán 85%, Eritrea 85%, Keňa přes 80%,Gambie 80% Burkina Faso 70%, Guinea 70%, Guinea Bissau 70%, Liberie 70%, Niger a Nigérie 70% a dále v Senegalu, Ghaně, Sierra Leone, na Pobřeží Slonoviny, Mali, Etiopii, Maroku, Tunisku…

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)