Jste zde

Čtvrtek, Duben 21, 2022

Celý den
 
 
Před 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimulace klitorisu - tlakem a hlazení těla

Stimulace klitorisu - tlakem a hlazení těla

Stimulace klitorisu - tlakem a hlazení těla

Hlavní téma: "Stimulace vulvy prsty - "prstění"".
Volné pokračování článku "Tantrické masáže joni".
Technika stimulační části "Tantrické masáže joni".


Jakákoli technika stimulace pohlaví ženy by měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Také nezapomeňte na dodržení zásad pečlivé přípravy na stimulaci ženského pohlaví!


Při Tantrické masáže joni, v její stimulační části přichází po masáži stydkých pysků a uvolnění poševního vchodu na řadu nepřímá a přímá stimulace klitorisu. Na stimulaci klitorisu bude žena samozřejmě reagovat příznivě nejen vzrušením, ale také zvlhnutím. To je příznivý příznak toho, že je jí masáž příjemná. Musíme si však uvědomit, že cílem masáže je ženě dopřát co nejvíce různých pocitů. Pokud by stimulace klitorisu pokračovala, žena by své vzrušení mohla vystupňovat až k vyvrcholení. To by ovšem znamenalo, že masáž joni proběhla příliš rychle a intenzivně a na mnohé nové a velmi silné pocity se už prostě nedostane.

Vybuzená sexuální energie se hromadí v pánevním dnu a pokud není včas rozvedena do celého těla, může nekontrolovaně přerůst v orgasmus. Mnoho lidí by to mohlo považovat za krásný úspěch snažení, ale pokud se má jednat o opravdovou "Tantrické masáž joni", pak by to byl pouze poloviční úspěch nebo spíš neúspěch.

Nahromaděnou energii, která narůstá v pánevním dnu a pohlaví, je potřeba včas rozvést do celého těla. V tantře se s takovým nárůstem vzrušení počítá a proto je odzkoušená účinná technika, která pocity vzrušení nesníží, ale cíleně je rozvede do celého těla masírované ženy. Uvolněná sexuální energie pak proudí do celého těla a žena ji prožívá jako ucelené celotělové vzrušení.

Jak se technika provádí?

Pokud pozorujete, že žena je při masáži silně vzrušená, a to může být i při jiných technikách v průběhu masáže, použijte následující metodu, která její vzrušení posune bez ztráty pocitu vzrušení z pánevního dna a pozornost ženy přesune i na její další erotogenní zóny.

Pomalu a plynule, bez nějakého trhání nebo cukání rukou, stáhněte pravou ruku na vulvu, dlaní na Venušin pahorek, prsty směrem k podbřišku a palec ruky přiložte na obnažený klitoris. Ten už by v této chvíli mohl být obnažený a mohl by vystupovat zpod klitoridální kapuce. Pokud by ještě obnažený nebyl, tak ho zpod ní jemným tahem palce vysvoboďte. Palec bříškem jemně přitlačte na klitoris tak, abyste cítili, že žena tlak příjemně vnímá. Je možné, že v přitom zakloní hlavu dozadu, nebo jinak spontánně projeví nástup nového pocitu. Chvilku nic dalšího nedělejte a jen pozorujte její reakce. Po několika sekundách začněte volnou levou rukou hladit její tělo od třísel směrem k hrudi. Ten pohyb musí být jemný, pomalý a hladivý. Nesnažte se masírovat, pouze její tělo pomalu a láskyplně hlaďte. Přitom tlak na klitorisu udržujte na stále stejné úrovni, bez chvění a pohybu. Levou rukou pohybujte pomalu a udržujte kontakt s kůží celou plochou dlaně. Pokud bude potřeba masážní olej, přidejte ho. Bez přerušení pohybu hlaďte celé bříško, později přidejte i prsa a celý hrudník. Nespěchejte!!! Vracejte se a dráhu pohybu veďte i od Venušina pahorku a podbřišku. Hlazení horní části tak bude probíhat za nepřerušovaného tlaku palce na obnažený klitoris. Nahromaděná sexuální energie z pánevního dna bude levou rukou hlazením rozváděna do horní poloviny trupu. Po nějaké chvíli můžete pohyb ruky přesměrovat na levé tříslo a levou nohu. Na ženě nejspíš budete pozorovat zklidnění impulzních projevů vzrušení a na její tváři by se to mělo projevit výrazem, který prozrazuje pocity blaha.

Pak ruce plynule, nenásilně vyměňte a pokračujte v hlazení bříška, hrudníku a prsou tentokrát pravou rukou. Levá ruka bude přiložená dlaní na Venušin pahorek, prsty směrem k podbřišku a palec ruky bude opět nepřerušovaně tlačit na obnažený klitoris. Zopakujte celé hlazení přesně tak, jak jste je vedli v první části techniky. Nezapomínejte ani na pravé tříslo a pravou nohu.

Vypadá to jednoduše, ale není to tak snadné, jako když to nyní čtete.

Hlazením se sexuální energie nahromaděná v pánevním dně rozvede do celého těla a tlak palců na klitoris bude udržovat vzrušení na konstantní úrovni. Tato uvolňující technika se provádí minimálně 5 minut. To stačí na to, aby žena prožila mnoho nových pocitů a přitom se její vzrušení nesnížilo, ale "rozpustilo" do celého těla.

Vzrušení nezmizelo, ale transformovalo se do celotělového. Rychlý nástup vyvrcholení už nehrozí a žena je nyní dokonce lépe připravena na další techniky masáže klitorisu, které ji dovedou do vyšších hladin vzrušení, ale bez nekontrolovaného nástupu vyvrcholení.

Můžete bez obav začít s technikami

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Čt, 21/04/2022 - 18:49
 
Stimulace klitorisu - hlazení klitorisu a tlak na hráz

Stimulace klitorisu - hlazení klitorisu a tlak na hráz

Stimulace klitorisu - hlazení klitorisu a tlak na hráz

Hlavní téma: "Stimulace vulvy prsty - "prstění"".
Volné pokračování článku "Tantrické masáže joni".
Technika stimulační části "Tantrické masáže joni".

Součástí stimulační části "Tantrické masáže joni" je také technika při které se spojuje simulace klitorisu hlazením s tlakem na hráz.

Technika může následovat po uvolňující části masáže při které se sexuální energie nahromaděná v pánevním dnu rozvede do celého těla. Tu jsme si popsali v článku "Stimulace klitorisu - tlakem a hlazení těla". Můžete ji také zařadit po technice popsané v článku "Stimulace klitorisu - pomocí prstů pravé a levé ruky".

Nejdříve si připomeňme, že Perineum (neboli hráz) patří mezi erotogenní zóny ženy. Perineum přechází ve spojení velkých stydkých pysků nebo chcete-li velké stydké pysky pokračují perineem... Laicky řečeno: "Perineum je oblast, která odděluje anální oblast od pohlaví". Její význam pro celkové vzrušení ženy je často opomíjený. Oblast hráze má však při stimulaci ženy mnohem větší význam, než si velká část lidí vůbec umí představit. V tantře je tato část pohlaví ženy považována za velmi významnou a je jí také věnována samostatná technika masáže perinea (hráze) pro ženy. Z tantrického pohledu oblast hráze (perinea) zahrnuje konečník a pohlavní orgány a je s nimi úzce fyzicky i nervově propojena. Je to místo s velkým energetickým významem. Při cílené stimulaci hráze prstem, například při stimulaci klitorisu, mnoho žen nevnímá, že by je takovýto dotek vzrušoval. Překvapením pro ně však může být, že prožijí jiný průběh vyvrcholení než jindy... Často si nejsou schopné vybavit, proč orgasmus prožily tak intenzivně, ale hlavně uvolněně a s pocitem prožitku jiného rozměru vzrušení.


 

Jak se technika provádí?

Jedná se o současnou dvojitou stimulaci. Nebojte se v případě , že žena není dostatečně přirozeně lubrikovaná, použít kvalitní lubrikaci. Na "sucho" se to provádět nedá.

  • Levou ruku položte dlaní na Venušin pahorek, prsty směrem k podbřišku, palec ruky přilože polštářkem na obnažený klitoris.
  • Ukazováček a prostředníček pravé ruky opatrně zasuňte mezi stydkými pysky do poševního vchodu. Nesnažte se pochvu prsty penetrovat!!! Zasuňte je jen tak hluboko, aby v poševním vchodu byly pouze na začátku sliznice pochvy. Pomalým kýváním prstů doleva a doprava docílíte jemné tření poševního vchodu a tahem dolů pocity jemného stažení poševního vchodu a hráze směrem k podložce. Kývavý pohyb prstů bude hráz stimulovat pomalým třením za současného tlaku na hráz. Dávejte pozor na to, aby tlak a tření nebylo příliš velké. Palec pravé ruky pak zlehka přiložte na hráz a jemně jím hlaďte celou oblast hráze směrem ke konečníku. Nemusíte se stydět pohladit i konečník, jen se nesnažte aby tato stimulace byla výraznější než hlazení a tah v poševním vchodu. Palec se muže pohybovat nahoru a dolů nebo jím můžete kývat doleva a doprava a takto hladit i malou plochu hýždí okolo hráze.

Kombinaci pomalého a jemného hlazení klitorisu, za současného pomalém hlazení a tlaku prstů a palce druhé ruky na hráz, bude žena vnímat jako vzrušení s jiným průběhem, než je zvyklá. Nejspíš jako vzrušení přirozeně spojené s uvolněním.

Pocity z masáže hráze jsou ve srovnání s pocity od stimulací klitorisu minimální. Žena je může vnímat jako příjemný souhrn prožitků vzrušení, hlazení, "šimrání" a nezvyklého tlaku a tahu, někdy i uvnitř pochvy. Většinou pocity vzrušení a uvolnění od sebe nedokáže odlišit a vše splývá do mnoha celkově příjemných prožitků.

Právě toto hlazení, "šimrání" a nezvyklý tlak a tah způsobuje reflexní uvolnění svalů pánevního dna a poševních svalů. To může být příčinou, proč je žena podstatně lépe připravena a naladěna na prožitek vyšších hladin vzrušení při penetrační části masáže a stimulaci oblasti bodu G. Možná proto může pozdější orgasmus vnímat jinak a jako intenzivnější, hlubší, naplněný ženskou energií.

Tato technika je málo známá, ale to neznamená, že by nefungovala!

Následovat může stimulace klitorisu a konečníku - trojhmat - velmi účinná technika současné stimulace klitorisu, hráze a konečníku, prováděná pomocí prstů pravé a levé ruky.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

 

Čt, 21/04/2022 - 18:56
 
 
Stimulace vulvy prsty - zklidnění pohlaví

Stimulace vulvy prsty - zklidnění pohlaví

Stimulace vulvy prsty - zklidnění pohlaví

Hlavní téma: "Stimulace vulvy prsty - "prstění"".
Volné pokračování článku "Tantrické masáže joni".
Technika závěrečné části masáže "Tantrické masáže joni".

Tak a jsme na konci našeho bloku informací o "Tantrické masáži joni". Jakkoli byly techniky masáže joni složité, ta kterou se provede zklidnění pohlaví je velmi snadná, ale neoddiskutovatelně potřebná.

Při orgasmu nebo jen při dosažení vysoké hladiny vzrušení se v pánevním dně uvolní značná sexuální energie. Pokus žena prožila vyvrcholení, prožila několik intenzivních orgasmických stahů a její pohlaví je silně prokrvené a dech přerývaný. Pokud masáž joni nebyla zakončena vyvrcholením (což není podmínka masáže joni), je pohlaví ženy nejen prokrvené, ale také velmi citlivé a vnímavé na jakékoli podněty. Pokud ženu v této fázi "ponecháte osudu" může mít pocit, že to sice bylo krásné, ale že by to "ještě něco chtělo... Ženy prožívají vyvrcholení a nakonec i celá sex troch jinak než muži a masáž nebo intimní setkání v nich probouzí intenzivní touhu po pokračování projevů lásky, náklonnosti nebo vztahu. Proto se ženy po sexu nebo vyvrcholení masáže chtějí objímat, hladit, neeroticky laskat,... Prostě se potřebují zklidnit a je dobré vědět, že jejich fáze zklidnění po sexuálním uvolnění trvá i několik minut.

Aby si žena mohla zklidnění a uvolnění opravdu prožít, potřebuje, aby masáž byla zakončena technikou která ji takové zklidnění dopřeje.

Je to naprosto jednoduché a snadné. Jen je nutné vědět, že orgasmus nebyl tím pomyslným vrcholem masáže. Úplně stačí, když na celou ploch vulvy položíte svou ruku s prsty u sebe a přitlačíte ji po celé ploše. Vlastně ji svým způsobem uzavřete. Prsty ruky směřujte na Venušin pahorek a dlaň pevně přitiskněte od perinea (hráze) na stydké pysky. Nemusíte se obávat, že na to bude ruka malá. Bez problémů celou oblast bezpečně dlaní a sevřenými prsty překryjete. Dá se to romanticky popsat tak, že veškerou uvolněnou sexuální energii "uzavřete" v pánevním dnu a ona nemá kam uniknout. Energie "rezonuje" v pánevním dnu a v uzavřeném pohlaví a přirozeně se rozvolní do celého těla. Nesnažte se o jakoukoli další stimulaci pohlaví! Pouze dbejte na to, aby ruka uzavírala celou vulvu a tlakem ženu ujistila, že touto cestou žádná energie neunikne.

Uvidíte, že se žena bude pod rukou pomalu zklidňovat, ustanou nekontrolované záškuby pohlaví, krev přestane intenzivně tepat, žena bude dýchat pomaleji a plynule. Když přiložení ruky udržíte 3 až 5 minut, všechny její tělesné funkce se dostanou do normálu a žena bude mít pocit, že takhle nějak si to představovala

Na úplný závěr setkání je vhodné provést závěrečnou část masáže ve které by rozhodně neměl chybět závěrečný rituál tantrických masáží.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

Čt, 21/04/2022 - 19:26